Kyrkslätt

Kyrkslätt – kommunen närmast Helsingfors

Vi har ju inte så mycket att visa upp, säger de. Låt oss vara av annan åsikt, Ta en tur kring Kyrkslätt, från havet och skärgården i söder till naturpark, stora skogar och ridstall i norr.

I centrum av Kyrkslätt pågår livlig byggaktivitet. Det moderna centrumet växer på alla sidor om den medeltida gråstenskyrkan. Kyrkslätt är kommunen dit många huvudstadsbor flyttar. Lite närmare naturen, lite fler kvadratmeter för ett överkomligt pris.

Söder om motorvägen finns Porkala udd med dramatiskt förflutet, speciellt under den sk. Porkala parentesen, tiden efter andra världskriget då Sovjetunionen annekterade en stor del av västra Nyland som marinbas.

Norr om centrum breder de vackra landskapen ut sig. Backe upp, backe ned går de små vägarna, förbi sjöar, skogar, fält, bondgårdar och ridstall. I norra delen av Kyrkslätt kommer Noux nationalpark emot, en naturskatt, som Kyrkslätt delar med grannkommunerna Vichtis och Esbo. Vandra i de oändliga skogarna och njut av ödemarken, bara en halvtimme från Helsingfors.

Turistinformation

Luckan i Kyrkslätt

Stationsvägen 3, 02400 Kyrkslätt

+358 9 296 3830

kyrkslatt@luckan.fi

http://kyrkslatt.luckan.fi/turistinfo/

http://www.kirkkonummi.fi/turism