SANKTA KATARINA KYRKA, RASEBORG

Redan på 1300-talet omtalas Karis kyrksocken och Karis kyrka i urkunderna, tidigast av alla socknar i västra Nyland. Den nuvarande treskeppiga stenkyrkan Sankta Katarina invigdes 1470. Kalkmålningarna togs fram1937 och har renoverats sedan dess. I kyrkan finns ett tiotal träskulpturer,

LANTBRUKSMUSEET I FINBYGRÄND, RASEBORG

Lantbruksmuseet i Finby gränd finner du längs Prästkullavägen i Tenala, Raseborg. Museet, mitt ute på den västnyländska landsbygden, berättar om jordbrukets utveckling under 1900-talet. En stor traktorsamling kompletteras av andra redskap och verktyg, som användes i lantbruket, också under den

FAGERVIK GÅRD, INGÅ

När Carl Billsten 1646 grundade järnbruket i Fagervik valde han en idealisk plats med tanke på både kommunikationer och tillgång till vatten och träkol. Genom bruket slingrar sig den sydligaste sträckningen av Kungsvägen från Åbo till Viborg, Från Bruksträsket är

KOPPARNÄS FRILUFTSOMRÅDE, INGÅ

Kopparnäs var till 1944 den enda herrgården i Degerby, känd för sina fina frukt- och sparrisodlingar. Den sovjetiska marinbasen, som var stationerad i Porkala området 1944-1956, gjorde slut på den eran, Kopparnäs blev målområde för artilleriets övningar och alla byggnader

TABORKYRKAN, INGÅ

Tågpassagerarna på kustbanan brukar ofta med förundran notera den prydliga tegelkatedralen inte långt från järnvägsstationen i Ingå. Taborkyrkan är metodistförsamlingens kyrka, byggd år 1925. Tomten där kyrkan står – nära Ingå station – donerades ursprungligen av ägaren till närliggande Vahrs

RASEBORGS SLOTTSRUINER, RASEBORG

På sin klippa invid Raseborgs-ån ruvar Raseborgs slottsruin över minnen från flera hundra år tillbaka. Exakt byggnadsår är inte känt, men troligen uppfördes borgen på 1300-talet för att försvara svenska intressen. Då omgavs klippan ännu av vatten och vattenleden ledde

KANONERNA VID TORP, INGÅ

Museet Kanonerna vid Torp ligger en liten bit från Ingå centrum, med Ingå skjutbana som lämplig ljudkuliss. Grunden till museet utgjordes av vapensamlaren Sven Wadsteins samlingar. De har med åren kompletterats och innehåller nu bland annat en fin kollektion på

BEGRAVNINGSPLATSEN I KOLSARBY, KYRKSLÄTT

Det i dag synligaste minnesmärket och bäst kända vallfärdsmålet från perioden 1944-1956, då Sovjetunionen arrenderade  Porkala området, inkluderande en stor del av Kyrkslätt, är begravningsplatsen med tillhörande monument i Kolsarby, invid Obbnäsvägen. Sin nuvarande utformning fick begravningsplatsen 1958. Då hade

DET SOVJETISKA MONUMENTET, HANGÖ

I tallskogen invid Täktomvägen står ett väldigt monument i huggen gråsten. Här har 453 sovjetiska soldater fått sin grav. De flesta av dem stupade i fortsättningskrigets strider, men här finns också några som inte kom med då de ryska fartygen

MEIKO, KYRKSLÄTT

Meiko ödemarksmråde invid den stora sjön Meiko med sitt klara vatten ligger i Kvarnby i norra Kyrkslätt. Det är en del av det Natura 2000-område, som ligger i Kyrkslätts och Sjundeå kommuner och har en total areal av inemot 2000

FISKARS BRUK, RASEBORG

Du associerar säkert namnet Fiskars med den orange saxen, som du kanske har i din kökslåda. Saxen och många andra eleganta, högklassiga och användbara föremål har skapats i Fiskars bruk, födelseorten för Finlands äldsta företag, Fiskars. Fiskars bruk är beläget

FISKARS MUSEUM, RASEBORG

Redan på 1930-talet började några anställda vid Fiskars bruk samla föremål och fotografier från bruket. Museet kunde invigas i samband med brukets 300-årsjubileum 1949 i Finlands första mekaniska verkstads gamla kontorsbyggnad från 1837. Museet har en diger samling fotografier med

SJUNDBY SLOTT, SJUNDEÅ

I snart 450 år har gråstensslottet i Sjundby vakat över det kuperade landskapet med sin fors på åavsnittet mellan Tjusträsk och Vikträsk. Men redan år 1417 nämns Sjundby för första gången, då som en sätesgård. Det var amiralen och fältöversten

EKENÄS GAMLA STAN, RASEBORG

Gillar du Elsa Beskows barnböcker? Eller Carl Larssons konst? Då är Ekenäs en plats, som du kommer att tycka om. Ekenäs fick sina stadsprivilegier av kung Gustav Vasa 1546, som ville ha en stark handelsplats som motvikt till tyskarnas hansastad

EKENÄS MUSEICENTRUM EKTA, RASEBORG

Det är allt skäl att reservera lite längre tid för besök i Museigården i centrum av Ekenäs. Den ursprungliga Museihallen uppfördes redan 1963 och är ritad av arkitekt Ola Hansson. År 2005 uppfördes en tillbyggnad ritad av arkitekt Kasper Järnefelt.

GAMMELGÅRDEN, INGÅ

Friluftsmuseet Gammelgården alldeles invid Ingå centrum utgör med sina grönskande gräsmattor och sin rödmyllade byggnader en fridfull oas att vila i och beundra. De drygt 20 byggnaderna har alla transporterats hit från olika håll i Ingå och alla har de

TENALA HEMBYGDSMUSEUM, RASEBORG

Tenala hembygdsmuseum i Tenala kyrkby ägs av Tenala marthaförening. Det är hel museigård, som byggts upp kring bostadsbyggnaden från år 1850, som står på sin ursprungliga plats. Den är omgiven av en bod, ett loft, en smedja, socknens gamla lånemagasin

ANTSKOG BRUK, RASEBORG

Minst bland bruken i Raseborg är Antskog som enligt uppgift anlades omkring år 1630 vid ån som mynnar ut i sjön Seljänala. Fram till 1880 pågick järn- och kopparproduktionen, men redan från år 1839 fick Fiskarsbrukets patron John von Julin

POKROVA, KYRKSLÄTT

Den förgyllda kupolen på Pokrovas kyrka lyser som en sol över landskapet i Jorvas i Kyrkslätt och undanröjer all tvekan om byggnadens användning. Pokrova betyder Jungfru Marias beskydd. Namnet gavs till fastigheten Dannebrog då Fader Hariton år 1995 inledde det

BENGTSKÄR, HANGÖ

På det yttersta skäret i Skärgårdshavet, 25 kilometer sydväst om Hangö, reser sig en ståtlig byggnad i sten, Bengtskärs fyr. Den är byggd i granit som bröts ur klippan för att visa vägen för sjöfarande i de förrädiska vattnen där

ST. LARS KYRKA, LOJO

I västra Nyland finns inalles sju medeltida gråstenskyrkor: i Lojo, Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå samt i Raseborg: Karis, Tenala och Pojo kyrkby. Av dessa är Lojo kyrka den största. Kyrkan, som är belägen i Lojo centrum, är byggd på 1400-talet och

PAIKKARI TORP, LOJO

På Paikkari torp föddes och levde Elias Lönnrot (1802-1884) under sina barndomsår. Lönnrot är författare till Finlands nationalepos Kalevala. På torpet kan man bland annat se Lönnrots vagga och hans kantele samt föremål som han använde och själv har tillverkat.

INGÅ KYRKA, INGÅ

Ingå kyrkas skyddshelgon S:t Nikolaus är också sjöfararnas beskyddare, vilket ter sig naturligt i en församling med en så vidsträckt skärgård. När kyrkan egentligen byggdes tvistar de lärde om. Tidigare forskning har hävdat att kyrkan byggdes i slutet av 1200-talet,

GRABBACKA SLOTTSRUIN, RASEBORG

När Gustav Vasa under sin färd i Finland i december år 1555 passerade Karisbygden lär han ha besökt Grabbacka slott. Ifall den uppgiften stämmer var han då gäst hos Erik Axelsson, svärson till häradshövdingen Nils Grabbe vars far Måns Andersson

DEGERBY IGOR-MUSEET , INGÅ

Degerby är ett av många aktiva bycentra i Ingå. Fram till hösten 1944 var Degerby en självständig kommun. Vapenstilleståndsavtalet med Sovjetunionen ledde då till att Porkala-området, där största delen av Degerby ingick, utarrenderades som en sovjetisk marinbas från 1944-1956. Efter

HANGÖ KYRKA, HANGÖ

Kyrkan på Vårdberget har genomgått en omfattande förvandling sedan den invigdes för första gången i november 1892. Ursprungligen var kyrkan en nygotisk skapelse i rödtegel med höga spetsiga fönster, ritad av Jac Ahrenberg. Men de salta havsvindarna gick hårt åt

LOJO MUSEUM, LOJO

Lojo museum grundades 1911 och är beläget på parkområdet Iso-Pappila. Basutställningen beskriver livet i Lojo från 1800-talet till 1970-talet. Museet har även tidsbundna utställningar enligt olika teman samt en kollektion av gamla kärror och vagnar. Musen Roope har en egen

FANJUNKARS, SJUNDEÅ

I det gamla soldattorpet Fanjunkars i Sjundeå fick Finlands nationalförfattare Aleksis Kivi ett permanent hem åren 1864-1871. Här fick han tack vare fanjunkardottern Charlotta Lönnqvist den goda omvårdnad, som behövdes för att ge honom arbetsro. Charlotta, som var en anlitad

SNAPPERTUNA FORNGÅRD, RASEBORG

Från Raseborgs slottsruin slingrar sig Kärleksstigen förföriskt genom skogen i riktning Forngården i Snappertuna kyrkoby. Museet öppnades år 1958 och åskådliggör livet i skärgården i mitten av 1800-talet. Alla byggnader på området har flyttats dit från andra ställen i regionen.

RILAX GÅRD, RASEBORG

Rilax gård ligger i det natursköna Bromarf i Raseborg. Gården har gamla kulturhistoriska anor och har gått i samma släkt sedan 1725. Av historiska händelser kan nämnas sjöslaget vid Rilax som utkämpades mellan Sverige och Ryssland 1714. Idag bedrivs jordbruket

ALISGÅRDENS HEMBYGDSMUSEUM, KYRKSLÄTT

Alisgården påminner om de tider då officerarna i armén fick boställen, som tillhörde kronan=staten. Ursprungligen var Alisgården ett sergeantboställe från 1700-talet. Bostadsbyggnaden byggdes 1827 i Evitskog av den dåvarande boställsarrendatorn och har senare flyttats till Lappböle och blivit hembygdsmuseum. Byggnaden

TYTYRI GRUVMUSEUM, LOJO

Tytyri gruvmuseum är Lojos främsta turistattraktion. Museet ligger på ca 80 meters djup i en kalkgruva där kalk allt fortfarande bryts. Arbetarna i gruvan kör ner till 300-400 meters djup, dit givetvis ingen annan än de som jobbar där har

EKENÄS NATURUM, RASEBORG

På väg ut i Ekenäs skärgårds vidsträckta nationalpark kan ett besök i Ekenäs naturum vara till stor nytta. I det 160 år gamla saltmagasinet, på 1970-talet välkänt  som diskoteket Gnägget har Forststyrelsen inrett naturumet. Med hjälp av filmer och utställningar

BROMARF HEMBYGDSMUSEUM, RASEBORG

Hur kunde hon vara så smal? Det brukar besökarna i Bromarf hembygdsmuseum fråga sig vid åsynen av den klänning som Bromarfsbon Venny Nordlund bar som hovdam vid Alexander III:s hov i S:t Petersburg. Det finns mycket annat att se i

PAAVOLAS EK

I Lojo finns flera fina vandringsleder  av varierande längd och svårighetsgrad. En väg går i all tystnad över Helsingfors – Åbo motorvägen (motorvägen går genom en tunnel och vandringsstigen är ovanför tunneln). En annan för dig till en spännande grotta.

KNIPAN, RASEBORG

Restaurangbyggnaden Knipan är den mest fotograferade byggnaden i Ekenäs och ett kännspakt landmärke sedan mer än 100 år tillbaka. Byggd på pålar i vattnet invid Stallörsparken, utgör Knipan en spektakulär plats att besöka, speciellt under sommaren då restaurangen är öppen.

ÄREPORTEN I PIKKALA, SJUNDEÅ

År 1944-1956 annekterade Sovjetunionen ett stort område i västra Nyland som militärbas. På det området fanns blåmålade äreportar på många platser: vid ingången till idrottsplatser, järnvägsstationer, gårdar o.s.v. De var i allmänhet byggda av trä och avlägsnades tämligen snart. Den

HAAPAJÄRVI KYRKA, KYRKSLÄTT

Haapajärvi kyrka i norra Kyrkslätt invigdes 1823 och är resultatet av en arbetsprestation och donationsiver som samlade hela bygdens folk. Huvudentréns trappa i huggen sten är så unik att den är skyddad och inte får ändras. Klockstapeln blev färdig 1850.

KYRKSLÄTTS KYRKA, KYRKSLÄTT

När började man egentligen bygga den gråstenskyrka som nu profilerar Kyrkslätts centrum? Redan på 1200-talet – eller först på 1400-talet? Den saken råder det fortfarande delade meningar om bland forskarna. Ett är dock säkert: sedan byggstarten har kyrkan många gånger

SVARTÅ SLOTT, RASEBORG

Svartå Slott, som ligger i Raseborg, är ett av Finlands värdefullaste kulturarv. Vårt lands första järnbruk grundades i Svartå, på nuvarande Svartå Slotts marker. Den historiska herrgården är bland de vackraste sevärdheterna i Västra Nyland. Herrgårdens huvudbyggnad från 1700-talet verkar

FRONTMUSEET, HANGÖ

Stängt p.g.a. renovering under 2016. Andra världskriget i Finland bestod av två krig: Vinterkriget 30.11.1939 – 13. 3.1940 och Fortsättningskriget 25. 6.1941 – 19. 9.1944. Freden i Moskva i mars 1940 innebar slutet på vinterkriget och början på en evakuering

EKENÄS KYRKA, RASEBORG

Ekenäs kyrka är unik såtillvida att den är den enda kyrkan i vårt land som uppförts av gråsten i barock. Initiativtagaren Gustaf Adolf Leijonhufvud hade nämligen fattat kärlek till barocken under sina resor i Europa. Han fick aldrig se sin

SJUNDEÅ KYRKA, SJUNDEÅ

S:t Petrus förekommer i tre upplagor i Sjundeå kyrka, som korsfäst på en av väggmålningarna, avbildad i dörren till den gamla predikstolen, som skänkts till kyrkan av Karin Månsdotter och som skulptur med himmelrikets nycklar i handen i predikstolen. Därmed

MARINE LINES, HANGÖ

Marine Lines tar dig till världens vackraste skärgård med M/S Summer Sea, som tar 155 passagerare. Vi har reguljärtrafik från Hangö till Bengtskär och Russarö. Du kan även hyra våra båtar för ditt eget bruk: En oförglömlig fisketur, födelsedagskryssning, eller höstutflykt

SLOTTSKNEKTENS STUGA, RASEBORG

Raseborgs slott byggdes på 1370-talet och var ett viktigt civilisationens centrum i södra Finland under de påföljande 200 åren.  (Slottet gav också namn åt den nuvarande staden Raseborg.) I mitten av 1500-talet, då redan Ekenäs och Helsingfors hade grundats, övergavs

EKENÄS NATIONALPARK, RASEBORG

Ekenäs skärgårds nationalpark grundades 1989 och omfattar 52 kvadratkilometer. Området förvaltas av Forststyrelsen. Nationalparken sträcker sig från det öppna havet ända in i inre skärgården. Parken består bl.a. av öarna Älgö, Fladalandet, Modermagan och Jussarö. Privata land- och vattenområden innanför

EKENÄS GAMLA VATTENTORN, RASEBORG

Vill man få en god överblick över Ekenäs, med alla dess parker och alla de vatten som omger staden, lönar det sig att kliva upp de 164 stegen i det gamla vattentornet. Själva vattentornet är 35,2 meter högt men höjer

ORTODOXA KYRKAN, HANGÖ

ORTODOXA KYRKAN, HANGÖ De första tiderna i Hangös badhusepok, i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, dominerades av de ryska gästerna, som fann stort behag i både miljön och klimatet. Men det faktum att det saknades en ortodox kyrka

LAPPVIK KYRKA, HANGÖ

Kyrkan byggdes som bönehus för den evangeliska rörelsen 1913. Redan följande år togs den i bruk av ryska trupper och sedan av tyska trupper. Då Hangö var annekterat av Sovjetunionen, 1940-41 fungerade det gamla bönehuset som biografteater och stod sedan

MALMBACKA, RASEBORG

Malmbacka kolar- och stugby finns på landsbygden i det natursköna kulturhistoriska Snappertuna i Raseborg, i södra Finland intill Kungsvägen och Raseborgs slottsruiner. 15 km från Ekenäs och Karis, 24 km från Fiskars och endast 1 timmes körväg från Helsingfors. Vi

VILLA SCHILDT, RASEBORG

Christine och Göran Schildts stiftelses / Villa Schildts huvudsyften är att stärka kulturkontakterna mellan Medelhavsområdet och Finland samt att värna om arvet efter Alvar Aalto. Två teman, som varit centrala för författaren Göran Schildt. Göran Schildt (1917 – 2009) är

TÄKTOM KAPELL, HANGÖ

När Lucie Vera Paula Gylphe avlidit, bara två år gammal, lät hennes far magister Carl V. Gylphe uppföra ett gravkapell till hennes minne. Kapellet planerades av professor Armas Lindgren och arkitekt Bertel Liljeqvist. Det stod färdigt år 1920 och vittnar

VÄSTERBY FRILUFTSOMRÅDE, RASEBORG

Västerby friluftsområde strax utanför Ekenäs omfattar 1500 hektar omväxlande terräng som det är fritt fram att pröva på, i olika kombinationer. Här finns flere vandringsleder och skidleder, orienteringsbana och ett skidcentrum. Det belysta skidspåret på 3 kilometer fungerar sommartid som

HVITTRÄSK, KYRKSLÄTT

De tre arkitekterna Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen blev redan som nyutdimitterade från Tekniska högskolan världsberömda. De hade nämligen ritat den finska paviljongen på världsutställningen i Paris 1900. Strax efteråt köpte de ett markområde vid Vitträsk sjö I

DEGERBY KYRKA, INGÅ

Kyrkan i Degerby är Degerbybornas självständighetsförklaring. Redan på 1700-talet tröttnade bönderna i Degerby på att åka den långa vägen till Ingå kyrka. De fick tillstånd att bygga en kyrka som blev klar 1748. På 1920- talet var den i så

VATTENTORNET, HANGÖ

Under andra världskriget annekterade Sovjetunionen Hangö och hade där en militärbas från mars 1940 till december 1941. En av de sista åtgärderna innan ryssarna lämnade Hangö i december 1941 var att spränga det då befintliga vattentornet på Vårdberget. Det vattentorn,

SVARTÅ KYRKA, RASEBORG

Den första kyrkan i Svartå lät järnbrukspatronen Peter Thorwöste bygga redan i början av 1600-talet. 1745 tog församlingen över kyrkan och 1761 stod en ny kyrka klar, varefter den gamla kyrkan revs. Kyrkans grundplan är korsformig med betoning av längdriktningen

SANKTA MARIA KYRKA, RASEBORG

Där Kungsvägen mellan Åbo och Viborg möter Pojoviken växte småningom det Pojo kyrkby upp. Äldst på platsen är S:ta Maria gråstenskyrka som invigdes 1480 efter två decenniers hårt byggnadsarbete. Den äldsta delen är sakristian, men också den har som på

HEMBYGDSMUSEET, SJUNDEÅ

I Krejansbergets sluttning ligger Sjundeås hembygdsmuseum, som fått disponera Fredriksberg gamla folkskolas fastighet. Den största delen av samlingarna på nära 4 000 föremål finns i den gamla skolbyggnaden där bl.a. utställningarna med föremål från den s.k. Porkala Parentesens tid, då

ÅMINNEFORS BRUK, RASEBORG

Åminnefors bruk är yngst av bruken i Raseborg. Det anlades 1877 för zinkframställning vid den sista av Svartåns forsar före Pojoviken, men hade ingen framgång. Från och med 1890 då Fiskarsbolaget tog över bruket kom verksamheten igång på allvar. I

HANGÖ MUSEUM, HANGÖ

Det kulturhistoriska museet har sina utställningsutrymmen i en gråstensbyggnad från år 1792, den enda kvarvarande byggnaden från Hangö fästning. Den ligger strax bakom längan med restauranger i de gamla magasinen i Östra hamnen. När Finland kom under rysk överhöghet 1809

GÄDDTARMEN, HANGÖ

Att ta sig förbi Hangö udd var en utmaning för sjöfarande, i synnerhet i äldre tider. Men sydväst om uddens spets fanns Gäddtarmens sund som en skyddad naturhamn där man kunde invänta gynnsamma vindar. I dag är sundet knappt farbart,

BADHUSPARKEN, HANGÖ

Vid infarten till Badhusparken från Boulevarden påminner Frihetsstatyn om den tyska landstigningen 1918 som gjorde slut på det röda väldet i staden. Monumentets närmaste granne är en av de vackra trävillorna: Tellina. De besökare i Hangö som inte unnar sig

BROMARV KYRKA, RASEBORG

En vinternatt 1979 brann 1700-talskyrkan i Bromarv ned till grunden. Men församlingsborna startade omedelbart arbetet på en ny kyrka som kunde invigas redan 1981. Arkitektbyrå Carl-Johan Slotte stod för ritningarna och större delen av arbetskraften kom från orten. Altartavlan är

SNAPPERTUNA KYRKA, RASEBORG

Snappertuna kyrka blev färdig 1689. Som ett minne från den tiden hänger en ljuslykta i kyrkan. Det är en botgöringsgåva: den gjordes av en smed som stulit timmer för kyrkbygget. Lite yngre är målningarna som pryder predikstolen och läktarna. Bygdemålaren

BILLNÄS BRUK, RASEBORG

Det första försöket att anlägga ett järnbruk vid den otämjda forsen med ett över 6 meter högt strömfall i Svartåns mynning 1641 lyckades inte så bra. Under Stora Ofreden (1700-1721) lades bruket helt i ruiner, men återuppväcktes på 1700-talet av

RAGVALDS MUSEUM, KYRKSLÄTT

Huvudbyggnaden på Ragvalds gård i Kyrkslätt är till interiören bevarad sådan som den var när den sista ägaren Bertil Malmström levde. Den nuvarande huvudbyggnaden byggdes i början av 1800-talet. Bertil var en sparsam ungkarl, möbler som hans föräldrar skaffat på 1800-talet finns

ANNE INGMAN, GUIDE, RASEBORG

Anne Ingman kommer i många skepnader: Som professionell yrkesguide guidar Anne dig i Raseborg på svenska, finska och engelska. Helene Schjerfbeck är en av Finlands mest kända konstnärer. Hon levde ett anspråkslöst liv och bodde under ett antal år i

TENALA KYRKA, RASEBORG

Det finns olika uppgifter om när kyrkan i Tenala byggdes. Säkert är i varje fall att den nuvarande gråstenskyrkan föregicks av en träkyrka och att sakristian utgör den äldsta delen. Man räknar med att träkyrkan fanns redan före 1200-talet och

FYRA VINDARNAS HUS, HANGÖ

Finlands Marskalk, Carl Gustaf Emil Mannerheim, var kaféägare i Hangö under åren 1927-1933, då han inte innehade någon officiell position i Finland. Han köpte kaféet, som är beläget på Lilla Tallholmen. Där serverade han bl.a. sin favoriträtt, Vorschmack. De Fyra

TULLUDDEN, HANGÖ

Finlands sydligaste spets, Tulludden öppnades för allmänheten 2015 efter att i årtionden ha varit ett avstängt område. En knappt 7 km lång naturstig har byggts och den leder till Uddskatan, ett  naturskyddsområde längst ute på Tulludden.  Man får inte avvika

RAMSHOLMEN, RASEBORG

En tur ut till Ramsholmen om våren när vitsipporna blommar hör till traditionerna både bland Ekenäsbor och andra som tjusats av denna enastående upplevelse. Men alla tider av året utgör området en attraktion att hänryckt avnjuta. Parkskogsområdet Hagen-Ramsholmen- Högholmen är det