TULLUDDEN, HANGÖ

Finlands sydligaste spets, Tulludden öppnades för allmänheten 2015 efter att i årtionden ha varit ett avstängt område. En knappt 7 km lång naturstig har byggts och den leder till Uddskatan, ett  naturskyddsområde längst ute på Tulludden.  Man får inte avvika från stigen, som är utmärkta med vita pålar och informationstavlor på finska, svenska och engelska.

Under andra världskriget hade ryssarna en kasern på området och senare inrättade tyska armén ett genomfartsläger för sina soldater. Detta läger utforskas som bäst och många intressanta fynd har gett ny information om Hangö under andra värdskriget. Efter kriget verkade även ett kvinnofängelse på området fram till år 1960-talet.

Tulluddens naturstig är tillgänglig för alla, men någon service finns inte på området. Gratis parkering är ca 350 meter före stigens början och där finns även torrtoaletter. Området passar inte för rörelsehindrade.

Adress: Tulludden, 10900 Hangö