TÄKTOM KAPELL, HANGÖ

När Lucie Vera Paula Gylphe avlidit, bara två år gammal, lät hennes far magister Carl V. Gylphe uppföra ett gravkapell till hennes minne. Kapellet planerades av professor Armas Lindgren och arkitekt Bertel Liljeqvist. Det stod färdigt år 1920 och vittnar om att både nygotik och barock utgjort inspirationskällor. Carl V. Gylphe hade storartade planer för Täktom som han ville bygga upp till en hel stad med rotfruktstorkeri, surkålsfabrik, skeppsbyggeri och järnverk. Han hann bygga en smalspårig järnväg, men konkursen gjorde snart slut på både järnväg och planer. Det enda som återstår av den gylpheska eran är det ursprungligen katolska kapellet. Det donerades av den nya ägaren till Hangö församling 1936 och invigdes då till den evangelisk-lutherska kyrkan.

I kapellet ryms 60 besökare och det är populärt för bröllop och dop.

Adress: Kapellvägen 36, 10900 Hangö
Telefon: +358 19 263 0630, +358 19 263 0610

Besök vår webbsida