SJUNDEÅ KYRKA, SJUNDEÅ

S:t Petrus förekommer i tre upplagor i Sjundeå kyrka, som korsfäst på en av väggmålningarna, avbildad i dörren till den gamla predikstolen, som skänkts till kyrkan av Karin Månsdotter och som skulptur med himmelrikets nycklar i handen i predikstolen. Därmed ger han en förklaring till det faktum att nyckeln förekommer som symbol i Sjundeås vapen.

Kyrkan, till vars skyddshelgon han utsågs, byggdes på 1400-talet och är därmed den äldsta byggnaden i Sjundeå. Men den hade en föregångare på samma plats redan på 1300-talet. Klockstapelns stenfot är troligen från 1300-talet och av allt att döma samtida med det första kapellet.

Det är tak- och väggmålningarna som först drar blickarna till sig i kyrkan. De härstammar från början 1500-talet, men kalkades över på 1700-talet. År 1938 togs de fram igen och överraskar med sin frodiga framställning av Bibelns berättelser.

Dopfunten från 1550 hör till de äldsta föremålen. Den skänktes till kyrkan av Erik Flemings änka Hebbla Siggesdotter.

Adress: Svidjavägen 51, 02570 Sjundeå
Telefon: +358 9 256 1304

Besök vår webbsida