LAPPVIK KYRKA, HANGÖ

Kyrkan byggdes som bönehus för den evangeliska rörelsen 1913. Redan följande år togs den i bruk av ryska trupper och sedan av tyska trupper.

Då Hangö var annekterat av Sovjetunionen, 1940-41 fungerade det gamla bönehuset som biografteater och stod sedan oanvänt i många år efteråt.

Den senaste saneringen gjordes efter det att Lappvik införlivats med Hangö år 1977 och byggnaden övergick i Hangö kyrkliga samfällighets ägo 1982. Lappvik kyrka invigdes år 1984.

I kyrkan ryms 130 personer. Kyrkan är öppen enligt överenskommelse.

Adress: Sanduddsvägen 14, 10820 Lappvik, Hangö
Telefon: +358 19 263 0610

Besök vår webbsida