KOPPARNÄS FRILUFTSOMRÅDE, INGÅ

Kopparnäs var till 1944 den enda herrgården i Degerby, känd för sina fina frukt- och sparrisodlingar. Den sovjetiska marinbasen, som var stationerad i Porkala området 1944-1956, gjorde slut på den eran, Kopparnäs blev målområde för artilleriets övningar och alla byggnader förstördes.

Sedan området återlämnats blev det på 1970-talet aktuellt som en eventuell placeringort för världens största kärnkraftverk, som skulle stå för huvudstadens energiproduktion. Ingå kommunfullmäktige sade ändå nej till planerna och Kopparnäs såldes år 2003 till Föreningen Nylands friluftsområden, en förening, på vars marker var och en kan fritt röra sig och njuta av naturen

Kopparnäs friluftsområde omfattar nu 480 hektar landareal, 67 hektar öar och 195 hektar vattenområden.

Adress: Kopparnäsvägen 432, 10160 Degerby, Ingå