BEGRAVNINGSPLATSEN I KOLSARBY, KYRKSLÄTT

Det i dag synligaste minnesmärket och bäst kända vallfärdsmålet från perioden 1944-1956, då Sovjetunionen arrenderade  Porkala området, inkluderande en stor del av Kyrkslätt, är begravningsplatsen med tillhörande monument i Kolsarby, invid Obbnäsvägen.

Sin nuvarande utformning fick begravningsplatsen 1958. Då hade man här samlat merparten av kvarlevorna av de sovjetmedborgare som begravdes i det arranderade området. Redan under arrendetiden hade platsen fungerat som begravningsplats men också annanstans på området hade man begravt sina döda.

Enligt länsstyrelsens officiella inventering från 1975 finns det cirka 210 gravar på området men det verkliga antalet torde vara cirka 500, då man också räknar med namnen på de svarta gravstenarnas baksida.

Det är finska staten som upprätthåller och sköter begravningsplatsen.

Adress: Obbnäsvägen 225, Kyrkslätt