ÄREPORTEN I PIKKALA, SJUNDEÅ

År 1944-1956 annekterade Sovjetunionen ett stort område i västra Nyland som militärbas. På det området fanns blåmålade äreportar på många platser: vid ingången till idrottsplatser, järnvägsstationer, gårdar o.s.v. De var i allmänhet byggda av trä och avlägsnades tämligen snart. Den enda som återstår är den enda, som var konstruerad av stål. Den hade stått vid ingången till den idrottsplan som anlagts i närheten av Pickala gård. Idrottsplanen låg vid Kabanovvägen, en kullerstensbelagd väg för trupp- och pansarvagnstransporter, som kommendören Sergej Kabanov lät bygga från Pickala gård till Porkala udd.

Äreporten i Pickala har på privat initiativ skyltats och underhållits. För att se den, vik från stamväg 51 in på Marsuddsvägen.

Adress: Marsuddsvägen, Sjundeå