VILLA SCHILDT, RASEBORG

js slider

Christine och Göran Schildts stiftelses / Villa Schildts huvudsyften är att stärka kulturkontakterna mellan Medelhavsområdet och Finland samt att värna om arvet efter Alvar Aalto. Två teman, som varit centrala för författaren Göran Schildt.

Göran Schildt (1917 – 2009) är en av Finlands mest kända författare med en rik produktion av reseberättelser, biografier, skönlitteratur och journalistik. Han skrev en biografi över sin goda vän, den kända arkitekten Alvar Aalto. Hans intresse för resor innebar bl.a. seglatser med segelbåten Daphne och ett andra hem på den grekiska ön Leros.

Kulturarvet efter Göran Schildt förs vidare av Christine och Göran Schildts stiftelse, som verkar i Villa Schildt i Ekenäs, Raseborg. Invid Villa Schildt finns Villa Skeppet, Göran och Christine Schildts privatbostad, ritad av Alvar Aalto.

I Villa Schildt arrangeras utställningar, seminarier, föreläsningar och andra kulturella evenemang. Stiftelsen har även ett arkiv, som är öppet för intresserade.

I Raseborg får man njuta av det kulturutbyte, som Christine och Göran Schildts stiftelse har ordnat mellan Raseborg och invånarna på ön Leros. Olika temaresor arrangeras i samarbete med Friman Resor till Leros och både musikgrupper och skolklasser från Leros har besökt Raseborg.

 

Kontaktperson: Jennifer Dahlbäck och Magnus Lindberg
Adress: Östra strandgatan 7, 10600 Ekenäs, Raseborg
Telefon: +358 19 241 1752, Jennifer: +358 400 212825, Magnus: +358 40 126 2862
e-post: info@villaschildt.fi

Besök vår webbsida

Språk vi behärskar: Svenska, finska, engelska