TENALA KYRKA, RASEBORG

Det finns olika uppgifter om när kyrkan i Tenala byggdes. Säkert är i varje fall att den nuvarande gråstenskyrkan föregicks av en träkyrka och att sakristian utgör den äldsta delen. Man räknar med att träkyrkan fanns redan före 1200-talet och att sakristian utgör en del av den. Valven i den nuvarande kyrkan slogs på 1400-talet, det var Petrus Murator från Kimito som svarade både det för det jobbet och en del av valven i Åbo domkyrka.

Tenala kyrka är troligen helgad åt S:t Olof. Triumfkrucifixet i korbågen och bildstoden av S:t Olof härstammar båda från 1300-talet. Lillklockan i klockstapeln är från 1100-talet och tillsammans med klockan i Eckerö kyrka på Åland äldst i landet.

Kyrkans väggar pryds av 25 vapensköldar som tillhört adelssläkter. Orgeln från 1887-1888 är nr 56 av de orglar som Z.A. Zachariassen byggde i Nystad.

Under sommarmånaderna är Tenala kyrka en vägkyrka.

Adress: Sockenvägen 13, 10520 Tenala, Raseborg
Telefon: +358 19 245 0550

Besök vår webbsida