TENALA HEMBYGDSMUSEUM, RASEBORG

Tenala hembygdsmuseum i Tenala kyrkby ägs av Tenala marthaförening. Det är hel museigård, som byggts upp kring bostadsbyggnaden från år 1850, som står på sin ursprungliga plats. Den är omgiven av en bod, ett loft, en smedja, socknens gamla lånemagasin från 1700-talet, samt en rirad, d.v.s. en rad med tröskhus, loft och lada.

På gårdstunet ordnar olika arrangörer fester och museet är öppet då, och i övrigt enligt överenskommelse. Läktaren rymmer upp till 500 personer.

Adress: Sockenvägen 7, 10520 Tenala, Raseborg
Telefon: +358 400 928 562

Besök vår webbsida