ST. LARS KYRKA, LOJO

I västra Nyland finns inalles sju medeltida gråstenskyrkor: i Lojo, Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå samt i Raseborg: Karis, Tenala och Pojo kyrkby. Av dessa är Lojo kyrka den största.

Kyrkan, som är belägen i Lojo centrum, är byggd på 1400-talet och ägnad St. Lars. Kyrksalen är speciellt vacker: väggarna är täckta med målningar från 1500-talet. Bilderna återger Bibelns berättelser på ett åskådligt sätt. Detta med tanke på att många av den tidens församlingsmedlemmar inte var läskunniga.

Målningarna kalkades över i början av 1800-talet, men togs åter fram på 1880-talet. Bilderna genomgick ytterligare en restaurering på 1950-talet.

Orgeln är från 1985. Värdefulla ting finns i kyrkan, bl.a. ett krusifix och en träskulptur föreställande Laurentius, båda från 1400-talet. Den första tryckta finskspråkiga Bibeln från 1642 bevaras också i kyrkan.

Runt kyrkan arrangeras varje år Forna tiders julmarknad. I samband med julmarknaden kan man höra vacker julmusik i kyrkan.

Information om kyrkans öppethållningstid och kyrkguidningar fås av Lojo Turistservicecentrum.

Adress: Sibeliusgatan 1, 08100 Lojo
Telefon: +358 19 328 4224

Besök vår webbsida