SLOTTSKNEKTENS STUGA, RASEBORG

js slider

Raseborgs slott byggdes på 1370-talet och var ett viktigt civilisationens centrum i södra Finland under de påföljande 200 åren.  (Slottet gav också namn åt den nuvarande staden Raseborg.) I mitten av 1500-talet, då redan Ekenäs och Helsingfors hade grundats, övergavs slottet och förföll i Törnrosasömn. Först 300 år senare upptäcktes slottsruinen och man började restaurera slottet. År 1893 byggdes ett värdshus invid slottsruinen, man kallade det Turisthyddan. Idag heter det röda huset Slottsknektens Stuga och slottsruinerna är restaurerade.

Öppethållningstider:

Maj: Alla dagar kl. 10.00-17.00

Juni: 1.6-23.6 kl.10.00-17.00, 24.6-30.6 kl. 10.00-20.00

Juli: Alla dagar kl. 10.00-20.00

Augusti: Alla dagar 1.8-11.8 kl.10.00-20.00 12.8-31.8 kl.10.00-17.00

September: Lördag och söndag kl.10.00-17.00

Oktober: Evenemang och grupper på beställning

November: Evenemang och grupper på beställning.

December: Evenemang och grupper på beställning

Kontaktperson: Thony Wickström, Ilta Hämäläinen
Adress: Raseborgs slottsväg, 10710 Snappertuna, Raseborg
Telefon: +358(0)405317451
e-post: slottsknekten@raseborgsslott.fi

Besök vår webbsida

Språk vi behärskar: Svenska, finska, engelska, tyska