SJUNDBY SLOTT, SJUNDEÅ

I snart 450 år har gråstensslottet i Sjundby vakat över det kuperade landskapet med sin fors på åavsnittet mellan Tjusträsk och Vikträsk. Men redan år 1417 nämns Sjundby för första gången, då som en sätesgård. Det var amiralen och fältöversten Jakob Henriksson Hästesko som lät bygga slottet som senare övergick till släkten Tott för fyra generationer framåt. Under den här tiden gästades slottet bl.a. av Karin Månsdotter vars dotter med Sveriges kung Erik XIV, Sigrid Vasa, var gift med en Tott.

Sedan år 1698 har Sjundby varit en släktgård inom ätten Adlercreutz, från och med 1900-talet på kvinnolinjen. En av de mest namnkunniga som under 1900-talet vistats på slottet som gäst är konstnärinnan Helene Schjerfbeck, som inspirerades till många verk med motiv från slottet och dess omgivningar.

Under den tid, 1944-1956, då området var annekterat av  Sovjetunionen som militärbas, blev slottet  illa åtgånget. Slottsbyggnaden med sina ställvis två meter tjocka murar och sin djupa valvkällare har pietetsfullt renoverats efter det att området återlämnades 1956. Om den sovjetiska marinbasens tid påminner fortfarande de ryska texterna på det gamla mejeriet.

Slottet fungerar i dag fortfarande som ett privathem. Turistgrupper tas emot i begränsad omfattning. Spannmålsmagasinet i gråsten invid forsens fungerande kraftverk verkar som sommarcafé.

 

Adress: Sjundbyvägen 251, Sjundeå
Telefon: +358 9 256 4040
e-post: info@seaction.com

Besök vår webbsida