SANKTA MARIA KYRKA, RASEBORG

Där Kungsvägen mellan Åbo och Viborg möter Pojoviken växte småningom det Pojo kyrkby upp. Äldst på platsen är S:ta Maria gråstenskyrka som invigdes 1480 efter två decenniers hårt byggnadsarbete. Den äldsta delen är sakristian, men också den har som på så många andra platser föregåtts av en träkyrka.

Inredningen i kyrkan vittnar om århundradens gång. Det äldsta föremålet är troligen träskulpturen Jungfru Maria och Jesusbarnet, daterad till 1300-talet. Bänkarna kom till på 1700-talet, läktaren med den gamla orgelfasaden på 1800-talet, tegelgolvet, altarskranket och orgeln om 1900-talet, och det nya altaret på 2000-talet.

Glasmålningarna av släktvapen härstammar från 1600-talet och är en speciellt efterfrågad sevärdhet. En annan finns ute på kyrkogården: Marskalken av Finlands, C.G. Mannerheims mor Helene Mannerheim ligger begravd här.

Adress: Gamla Åbovägen 79, 10420 Skuru, Raseborg
Telefon: +358 19 279 3000

Besök vår webbsida