RAMSHOLMEN, RASEBORG

En tur ut till Ramsholmen om våren när vitsipporna blommar hör till traditionerna både bland Ekenäsbor och andra som tjusats av denna enastående upplevelse. Men alla tider av året utgör området en attraktion att hänryckt avnjuta. Parkskogsområdet Hagen-Ramsholmen- Högholmen är det största friluftsområdet i Ekenäs centrum och uppvisar en särskilt rik flora och fauna som knappast har sin motsvarighet i andra delar av landet. Områdets areal är ca 55 ha

Växtgeografiskt hör Ekenäs till den mellaneuropeiska lövträdsregionen som karaktäriseras av ädla lövträd. Lundskogen på Ramsholmen och i Hagen hör till de ståtligaste och de frodigaste som södra Finland kan uppvisa. Typiskt för lundskogen är att den varierar mycket i utseende under årstiderna.

Våren är en praktfull tid med många snabbt blommande arter såsom vitsippa, nunneört, gulsippa, svalört, vårlök samt konvaljer. När trädens löv slagit ut blir skogen skuggig varvid vårblommorna ersätts av bl.a. stora ormbunkar och smalbladiga örter och gräs. Hösten är färggrann och markens mikroorganismer omvandlar den stora nedfallna lövmassan till näringsrik mull. På vintern avtecknar sig de mörka trädstammarna vackert mot himlen.

Ramsholmen och Hagen har ett rikt fågelliv tack vare den ovanligt frodiga lundvegetationen. De angränsande havsvikarna med vassområden samt strändernas frodiga buskage är viktiga häckningsplatser för många arter.

Det finns ett rikt utbud av stigar som lämpar sig för promenad, jogging och cykling. En exkursionsguide med karta kan avhämtas från turistbyrån.

Hagen-Ramsholmen-Gåsören och Högholmen är naturskyddsområde, ordningsregler finns på informationstavlorna.

 

Adress: Ramsholmen, 10600 Ekenäs, Raseborg