RAGVALDS MUSEUM, KYRKSLÄTT

Huvudbyggnaden på Ragvalds gård i Kyrkslätt är till interiören bevarad sådan som den var när den sista ägaren Bertil Malmström levde. Den nuvarande huvudbyggnaden byggdes i början av 1800-talet. Bertil var en sparsam ungkarl, möbler som hans föräldrar skaffat på 1800-talet finns fortfarande kvar i salen och stugan.

Utställningen i Eliasvillan på museiområdet har ägnats perioden 1944-1956 då en stor del av Kyrkslätt ingick Porkala området, som  Sovjetunionen annekterade som marinbas. Här finns bland annat fotograf Jan Kailas bildserie ”96 ryska föremål”.

Drängstugan bredvid Ragvalds huvudbyggnad har byggts om till verksamhetslokal, med bl.a. en museiverkstad för barn.

Gamla prydnadsväxter och andra växter som hör hemma i den traditionella jordbruksmiljön frodas på museiområdet där man också har anlagt en undervisningsträdgård med gamla odlings- och nyttoväxter. Plocka ett frö av den tyska körveln med smak av anis och lakrits. Den växer förvildad i närheten av många gamla gårdar och kan avnjutas som ett minne av de munkar från Padise kloster i Estland som förde också odlarkunskap med sig till den finländska sydkusten.

Adress: Överbyvägen 140, 02400 Kyrkslätt
Telefon: +358 400 012 872

Besök vår webbsida