PAIKKARI TORP, LOJO

På Paikkari torp föddes och levde Elias Lönnrot (1802-1884) under sina barndomsår. Lönnrot är författare till Finlands nationalepos Kalevala. På torpet kan man bland annat se Lönnrots vagga och hans kantele samt föremål som han använde och själv har tillverkat.

Torpet är vackert beläget invid sjön Valkjärvi.

Frågor om öppethållning och guidade turer, vänligen kontakta Lojo Turistservicecenter.

Adress: Torpantie 20, 09220 Sammatti, Lojo
Telefon: +358 44 369 1309
e-post: tourist@lohja.fi

Besök vår webbsida