ORTODOXA KYRKAN, HANGÖ

ORTODOXA KYRKAN, HANGÖ

De första tiderna i Hangös badhusepok, i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, dominerades av de ryska gästerna, som fann stort behag i både miljön och klimatet. Men det faktum att det saknades en ortodox kyrka uppfattades som en brist, som de ryska badgästerna snart hade rättat till. Hangö ortodoxa kyrka stod klar år 1895. Den är helgad åt furst Vladimir och Maria Magdalena.

Den ortodoxa kyrkan användes som klubblokal, men också som häststall då Hangö fungerade som en sovjetisk militärbas 1940-1941. Av alla kyrkor i staden var den efter Sovjets annektering i det bästa skicket. En minering bakom en propagandaaffisch vid ingången upptäcktes i tid och kyrkan räddades.

Den första tiden hölls de evangelisklutherska gudstjänsterna därför i den ortodoxa kyrkan. Helsingfors ortodoxa församling upplät den hyresfritt åt Hangö församling.

I Täktom finns också en rysk begravningsplats.

Adress: Täktomvägen 5, 10900 Hangö
Telefon: +358 40 168 1499
e-post: kirsti.jeffery@ort.fi