KYRKSLÄTTS KYRKA, KYRKSLÄTT

När började man egentligen bygga den gråstenskyrka som nu profilerar Kyrkslätts centrum? Redan på 1200-talet – eller först på 1400-talet? Den saken råder det fortfarande delade meningar om bland forskarna. Ett är dock säkert: sedan byggstarten har kyrkan många gånger förstorats till sin nuvarande storslagna korsform med plats för 650 personer.

Inför Kyrkslätts sockens 600-årsjubileum år 1930 beställdes fyra glasmålningar av konstnären Lennart Segerstråle. De finns fortfarande bland kyrkans värdefullaste skatter, trots att de måste evakueras för den tid (1944-1956) som den sovjetiska armen annekterade Porkala-området som marinbas. Uppskattad av kyrkans besökare är också den enkla kolteckning som Lennart Segerstråle gjorde inför evakueringen och som höll på att ställa till med en allvarlig politisk förveckling.

Kyrkan användes som dans-, teater- och filmlokal under den sovjetiska marinbasens tid. För renoveringen efteråt fick man betydande donationer, också från de nordiska grannländerna. Från Danmark kom den 32-stämmiga orgeln. Urnelunden med sina omfattande planteringar nedanför kyrkan är också den värd ett besök, den är planerad av arkitekten Bey Heng.

Adress: Stallbacken 1, Kyrkslätt
Telefon: +358 9 8050 8200

Besök vår webbsida