KANONERNA VID TORP, INGÅ

Museet Kanonerna vid Torp ligger en liten bit från Ingå centrum, med Ingå skjutbana som lämplig ljudkuliss. Grunden till museet utgjordes av vapensamlaren Sven Wadsteins samlingar. De har med åren kompletterats och innehåller nu bland annat en fin kollektion på ett 40-tal kanoner, pansarvärns-, luftvärns-, infanteri-, marinkanoner och tunga maskingevär samt en granatkastare.

Här finns till exempel ett exemplar av de kanoner som general Nenonen köpte från USA vintern 1940 och också en av de pansarvärnskanoner, som användes i slutstriderna på karelska näset 1944.

På museiområdet finns också ett flertal fordon, som alla är i körskick. En samling bilminiatyrer, minor från den spärr som Finland och Tyskland lade ut i Finska viken under kriget och en komplett samling sovjetiska förtjänstmedaljer kan nämnas som ett plock ur det rikhaltiga sortimentet.

Adress: Kanonvägen 4 10210 Ingå
Telefon: +358 9 221 7811, +358 44 946 9068, +358 400 216 136
e-post: torpin.tykit@gmail.com

Besök vår webbsida