INGÅ KYRKA, INGÅ

Ingå kyrkas skyddshelgon S:t Nikolaus är också sjöfararnas beskyddare, vilket ter sig naturligt i en församling med en så vidsträckt skärgård. När kyrkan egentligen byggdes tvistar de lärde om. Tidigare forskning har hävdat att kyrkan byggdes i slutet av 1200-talet, enligt nyare forskning byggdes kyrkan sannolikt mellan 1430 och 1480 och fick sin slutgiltiga form först på 1500-talet. Då välvdes kyrkan och fick sina två skepp och de nuvarande gaveldekorationerna murades.

S:t Nikolaus kyrka är mest berömd för sina väggoch valvmålningar, som också de kom till på 1500- talet och innehåller en sekvens med Dödens dans med människorna. Dödsdansen är ett unikt motiv på våra breddgrader, men återfinns i Baltikum och Mellaneuropa, vilket vittnar om täta kontakter över Finska viken.

Ovanför altaret hänger ett krucifix från 1360-talet. Predikstolen och altartavlan är båda från 1840-talet.

Kyrkan rymmer ca 350 personer.  Ingå kyrka är öppen sommartid kl 10-16 i övrigt endast då det är program i kyrkan eller på begäran.

Adress: Ola Westmans allé 12, 10210 Ingå
Telefon: +358 0 221 9030

Besök vår webbsida