HVITTRÄSK, KYRKSLÄTT

De tre arkitekterna Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen blev redan som nyutdimitterade från Tekniska högskolan världsberömda. De hade nämligen ritat den finska paviljongen på världsutställningen i Paris 1900. Strax efteråt köpte de ett markområde vid Vitträsk sjö I Kyrkslätt och lät bygga villan Hvitträsk under åren 1901-1903. Alla tre byggde varsitt hus, i nationalromantisk stil, av natursten och stock, och så att höjdskillnaderna på den bergiga tomten skickligt togs till vara.

Huvudbyggnaden, ritad av Eliel Saarinen, byggdes i sju nivåer och fungerar numera som museum. Här bodde familjen Saarinen och alla möbler har ritats av Eliel Saarinen.

Den norra flygeln ritades av Armas Lindgren, men brann ned 1922. Den återuppbyggda flygeln ritades av Eliel Saarinens son Eero. Mellan flygeln och huvudbyggnaden hade arkitekterna sin gemensamma ateljé. Den fick besök av många berömdheter, bland dem Akseli Gallen-Kallela.

Herman Gesellius byggde sitt hus, lilla villan kallad, på andra sidan gårdsplanen. Där finns numera en restaurang och ett café.

Många planlösningar har utarbetats på Hvitträsk, t.ex. för järnvägsstationen och nationalmuseet i Helsingfors. Också i Kyrkslätt finns många byggnader som bär Hvitträskarkitekternas signatur.

Adress: Hvitträskvägen 166, 02440 Bobäck, Kyrkslätt
Telefon: +358 29 533 6951
e-post: hvittrask@kansallismuseo.fi

Besök vår webbsida