HEMBYGDSMUSEET, SJUNDEÅ

I Krejansbergets sluttning ligger Sjundeås hembygdsmuseum, som fått disponera Fredriksberg gamla folkskolas fastighet. Den största delen av samlingarna på nära 4 000 föremål finns i den gamla skolbyggnaden där bl.a. utställningarna med föremål från den s.k. Porkala Parentesens tid, då Sovjetunionen annekterade stora områden som militärbas under åren 1944-1956, samt konstnären Mona Leos teaterdockor är permanenta.

Det stora antalet föremål dokumenterar sjundeåbornas vardag, från stenålder till plastålder. Mest känslor väcker det senaste tillskottet: tandläkarparet Nymans utrustning från mitten av 1900-talet.

Adress: Prästgårdsvägen 22 B, 02570 Sjundeå
Telefon: +358 9 2561 113, +358 40 740 6538

Besök vår webbsida