HANGÖ MUSEUM, HANGÖ

Det kulturhistoriska museet har sina utställningsutrymmen i en gråstensbyggnad från år 1792, den enda kvarvarande byggnaden från Hangö fästning. Den ligger strax bakom längan med restauranger i de gamla magasinen i Östra hamnen.

När Finland kom under rysk överhöghet 1809 användes den grund, som byggts redan under den svenska tiden, till ett tvåvåningsbygge som användes som kasern och lager. Under Krimkriget i mitten av 1800-talet sprängdes befästningsverken. Endast väggarna stod kvar av den gamla kasernen. Ruinen bjöds ut till Bromarf församling som kyrka. Men där var man inte intresserad och i stället förvandlades ruinen 1882 till ett lager för oförtullade varor. Det var då byggnaden fick sitt nuvarande utseende – 1972 reparerades den för museibruk.

Museets samlingar presenteras i specialutställningar året om. Det omfattande fotoarkivet är inrymt på Museibyrån som finns i stadshuset.

Adress: Nycandergatan 4, 10900 Hangö
Telefon: +358 40 135 9228
e-post: museo@hanko.fi

Besök vår webbsida