HANGÖ KYRKA, HANGÖ

Kyrkan på Vårdberget har genomgått en omfattande förvandling sedan den invigdes för första gången i november 1892.

Ursprungligen var kyrkan en nygotisk skapelse i rödtegel med höga spetsiga fönster, ritad av Jac Ahrenberg. Men de salta havsvindarna gick hårt åt kyrkan, och värre blev det då Hangöområdet var annekterat av Sovjet 1940-1941. Under den här tiden användes kyrkan som klubblokal, teater, biograf och det ordnades också danser här. Det mesta av inredningen förstördes och när kyrkan återinvigdes 1943 återstod ännu mycket att göra.

Arkitekt Bertel Liljeqvist blev den som gav kyrkan dess nuvarande stramt klassiska och ljusa prägel. Fönstren förminskades, fasaden rappades och ett trapphus med tak byggdes. 1953 var det dags för nästa återinvigning. Då hade de närmaste grannarna, vattentornet och stadshuset som förstördes under annekteringen, återuppstått, också de enligt Liljeqvists riktlinjer. Samma arkitekt har signerat ytterligare ett antal av byggnader i det moderna Hangö.

På 1970-talet fick kyrkan en tillbyggnad bestående av en sakristia och ett kapell som förenades med kyrkan med en glastäckt gång. Kyrkans orgel är från 1965, signerad Paul Ott, Göttingen. Korfönstret i glasmosaik symboliserar treenigheten och tilllkom år 2004.

Från invigningsåret 1892 härstammar den Kristusskulptur, som Carl Korsman donerade och som haft en särskild plats i hangöbornas hjärtan. Till den grad att en flyttning av den från altaret väckte en proteststorm som slutgiltigt blåste den tillbaka till sin ursprungliga plats.

Kyrkan rymmer ca 400 personer. Under sommarmånaderna är Hangö kyrka en vägkyrka.

 

Adress: Kyrkbacken 1, 10900 Hangö
Telefon: +358 19 248 6707, +358 40 505 2720

Besök vår webbsida