GRABBACKA SLOTTSRUIN, RASEBORG

När Gustav Vasa under sin färd i Finland i december år 1555 passerade Karisbygden lär han ha besökt Grabbacka slott. Ifall den uppgiften stämmer var han då gäst hos Erik Axelsson, svärson till häradshövdingen Nils Grabbe vars far Måns Andersson Grabbe uppförde slottet.

Grabbacka var ett herrgårdsslott, som användes som privat bostad. Det är troligen uppfört på 1480-talet och tillbyggt på 1500-talet. Det ödelades genom en eldsvåda 1672 och återupptäcktes i slutet av 1930- talet.

I dag kan man av slottet endast se bottenvåningens murar och källaren som är hel.

Adress: Törvesbrovägen 195, 10300 Karis, Raseborg