GAMMELGÅRDEN, INGÅ

Friluftsmuseet Gammelgården alldeles invid Ingå centrum utgör med sina grönskande gräsmattor och sin rödmyllade byggnader en fridfull oas att vila i och beundra. De drygt 20 byggnaderna har alla transporterats hit från olika håll i Ingå och alla har de en egen historia att berätta. I mangården, som kommer från Ill gård i Illans, uppbevaras de flesta av de över 4 000 katalogiserade föremålen. Museets bild- och textilsamlingar finns i Johannesbergs gamla skola som också fungerar som utställningslokal och mötesutrymme.

Det enorma arbetet med att samla byggnaderna, montera ned och transportera dem och återuppföra dem har till allra största delen utförts med frivilliga krafter från byn, liksom också det krävande underhållsarbetet.

På Gammelgården finns en kryddgård, en brunnstimra, en kransåg och en bygunga. Här ordnas sommartid Hantverkardagen i juli. Den gammaldags julmarknaden i december hör till de stora evenemangen i Ingå.

Invid parkeringsplatsen finns en informationstavla som berättar om de befästningsanläggningar från kusten via Ingå, Lojo och Vichtis som byggdes åren 1913 till 1917 när makthavarna i Ryssland befarade en attack västerifrån.

Adress: Museivägen, 10210 Ingå

Besök vår webbsida