GÄDDTARMEN, HANGÖ

Att ta sig förbi Hangö udd var en utmaning för sjöfarande, i synnerhet i äldre tider. Men sydväst om uddens spets fanns Gäddtarmens sund som en skyddad naturhamn där man kunde invänta gynnsamma vindar. I dag är sundet knappt farbart, men de över 600 synliga hällristningarna i Gäddtarmens klippor utgör en enastående historisk gästbok, så värdefull och unik att den av museiverket föreslagits för Unescos lista över världsarv.

Inhuggna i klipporna finns många kända finska och svenska adelssläkters vapen och olika inhemska och utländska bomärken och bilder från medeltiden till 1900-talet. Här finns också Finlands President (1956-1982) Urho Kekkonens namnteckning från 1967 då ristningarna i putsat skick nyinvigdes.

Sommartid görs båtfärder till Gäddtarmen från Östra hamnen i Hangö.