FRONTMUSEET, HANGÖ

Stängt p.g.a. renovering under 2016.

Andra världskriget i Finland bestod av två krig: Vinterkriget 30.11.1939 – 13. 3.1940 och Fortsättningskriget 25. 6.1941 – 19. 9.1944. Freden i Moskva i mars 1940 innebar slutet på vinterkriget och början på en evakuering för hangöborna. Inom tio dagar måste området tömmas och överlåtas till Sovjetunionen, som byggde upp en stark flott-, flyg och marinbas här. Gränsen drogs strax öster om Lappvik. På den finländska sidan inleddes genast bygget på försvarslinjer tvärs över Hangö udd. De skulle stå emot en väntad attack mot huvudstaden Helsingfors.

Frontmuseet är beläget alldeles invid stamväg 25, exakt där stridslinjen gick då fortsättningskriget bröt ut i juni 1941. I terrängen finns rikligt med skyttegravar och lämningar av dåtida befästningar.

Korsun Gyllene Freden, som byggdes av den frivilligbataljon från Sverige som förlades hit, har rekonstruerats och ger en inblick i under vilka förhållandena man levde här, under ständig granateld.

I december 1941, då tyskarna tagit över i Estland, måste Sovjet tömma Hangöbasen. De finska styrkorna, med svenska frivilliga i spetsen, kunde tåga in på ett väl minerat område.

Frontmuseet byggdes av krigsveteraner och öppnades sommaren 1981. Med specialutställningar vill museet fördjupa kunskapen om vårt lands svåra år 1939-1945 och om andra epoker i Finlands historia. I Harparskog, inte långt från Frontmuseet, avtackade fältmarskalk C.G. Mannerheim trupperna den 15 december 1941 och där har man rest en minnessten.

 

Adress: Hangöuddsvägen, 10820 Lappvik, Hangö