FISKARS MUSEUM, RASEBORG

Redan på 1930-talet började några anställda vid Fiskars bruk samla föremål och fotografier från bruket. Museet kunde invigas i samband med brukets 300-årsjubileum 1949 i Finlands första mekaniska verkstads gamla kontorsbyggnad från 1837. Museet har en diger samling fotografier med motiv från Fiskars med omgivande bygder.

I museiutrymmena  är det främst bruksbornas liv och bruksmiljön, som dokumenteras, i olika rum med olika teman. T.ex. Arbetarrummet visar den trångboddhet som var typisk för bruket. Industrirummet har en fin samling industriprodukter, där mången med glädje känner igen gamla bruksföremål.

Museet utvidgades 1983 med Slaggbyggnaden där en basutsällning visar olika boendemiljöer. Sommartid arrangeras tidsresor för barn och annat program. Under sommaren, under skolornas vinterlov och före julen verkar ett kafé i Slaggbyggnaden.

Adress: Åkerraden 13, 10470 Fiskars, Raseborg
Telefon: +358 19 237 013
e-post: info@fiskarsmuseum.fi

Besök vår webbsida