FANJUNKARS, SJUNDEÅ

I det gamla soldattorpet Fanjunkars i Sjundeå fick Finlands nationalförfattare Aleksis Kivi ett permanent hem åren 1864-1871. Här fick han tack vare fanjunkardottern Charlotta Lönnqvist den goda omvårdnad, som behövdes för att ge honom arbetsro. Charlotta, som var en anlitad kalaskock och dessutom undervisade unga flickor i hushåll, tog särskild hänsyn till sin skrivande gäst.

Naturen och människorna i Sjundeå blev inspirationskällor för hans författarskap och det var här han skrev de flesta av sina främsta verk. Innan han flyttade in i Fanjunkars bodde han några år på olika platser i Sjundeå socken, bl.a. hos sin bror på Purnus gård och där blev några avsnitt av Sju bröder till.

Sjundeå hembygdsmuseum flyttade in i Fanjunkars på 1930-talet, men måste evakuera då Sovjetunionen annekterade Porkala-området som marinbas under åren 1944-1956. Under den s.k. Porkala Parentesen revs Fanjunkars, men på initiativ av stiftelsen Pro Fanjunkars har soldattorpet återuppförts och invigdes 2006. Hit har de möbler och föremål som anses ha använts av Aleksis Kivi överförts från hembygdsmuseet. Fanjunkars är nu ett uppskattat besöksmål för turister och kan också hyras för möten och konferenser.

 

Adress: Fanjunkarsvägen 1, 02580 Sjundeå
Telefon: +358 440 222 646

Besök vår webbsida