EKENÄS NATURUM, RASEBORG

På väg ut i Ekenäs skärgårds vidsträckta nationalpark kan ett besök i Ekenäs naturum vara till stor nytta. I det 160 år gamla saltmagasinet, på 1970-talet välkänt  som diskoteket Gnägget har Forststyrelsen inrett naturumet.

Med hjälp av filmer och utställningar bjuds konkret information om livet i skärgården, om djur och växter och om betydelsen av att ta vara på den sårbara skärgårdsnaturen. Det finns 50 sittplatser i auditoriet och förställningarna, som är gratis kan också beställas på förhand.

I naturumet finns ett lekrum där barnen kan läsa böcker, rita, pyssla och spela sällskapsspel.

Naturum tar gärna emot grupper och speciellt skolor och daghem har stor nytta och glädje av att besöka naturum.

Naturum, som handhas av Fortststyrelsen, är öppet varje dag under sommaren, övriga tider på beställning.

Adress: Strandallén, 10600 Ekenäs, Raseborg
Telefon: +358 20 639 4613
e-post: Tammisaari@metsa.fi

Besök vår webbsida