EKENÄS NATIONALPARK, RASEBORG

Ekenäs skärgårds nationalpark grundades 1989 och omfattar 52 kvadratkilometer. Området förvaltas av Forststyrelsen.

Nationalparken sträcker sig från det öppna havet ända in i inre skärgården. Parken består bl.a. av öarna Älgö, Fladalandet, Modermagan och Jussarö. Privata land- och vattenområden innanför parkens gräns hör inte till nationalparken och omfattas därför inte heller av parkens ordningsstadga. Information om parken ges i Ekenäs naturum.

Rödjans fiskehemman är  blivit ett populärt utflyktsmål. Ännu fler besökare lockar historiskt intressanta Jussarö, som år 2005 öppnades för allmänheten och sommartid kan erbjuda service med café, bastu och gästbrygga samt ett vandrarhem. Guidade turer kan även ordnas.

Jussarö har alltid varit känt bland sjöfarande, som bas och viloplats, men också för de magnetiska störningar som synts i kompasserna. I början av 1800-talet försökte man första gången komma åt järnfyndigheterna under Jussarö och gruvdrift  på ön försiggick även under åren 1961-1967.

Efter att gruvan stängdes, användes Jussarö en tid framöver som övningsplats för armén.