EKENÄS KYRKA, RASEBORG

Ekenäs kyrka är unik såtillvida att den är den enda kyrkan i vårt land som uppförts av gråsten i barock. Initiativtagaren Gustaf Adolf Leijonhufvud hade nämligen fattat kärlek till barocken under sina resor i Europa. Han fick aldrig se sin kyrka färdig, byggnadsarbetena inleddes 1653 och han avled redan 1656. Men hans arvinge Gustaf Mauritz Leijonhufvud lyckades slutföra bygget som vid det laget pågått av och till i tjugo år. Kyrkan prisades av biskop Johannes Gezelius som den näst Åbo domkyrka största och vackraste kyrkan i Finland.

Men glädjen varade inte så länge. Den förödande branden 1821 ödelade en stor del av den dåvarande staden och drabbade också kyrkan där klockorna i tornet föll ned och krossades mot vapenhusets golv. För ritningarna till ombyggnaden svarade Charles Bassi och den dominerande moderiktningen vid det laget var nyklassicismen, vilket helt förändrade kyrkans utseende.

De skadade klockorna sändes till Reval (Tallinn) och göts samman till en klocka. Den undan branden räddade altartavlan från 1700-talet, inspirerad av Cornelis´de Vos begråtelsemotiv hör till de värdefullaste föremålen i kyrkan. Men här finns också inventarier som daterar sig ända från 1600-talet.

Huvudingången i väster pryds av det grevliga vapnet och Gustaf Adolf Leijonhufvud och hans grevinnas namn uthuggna i sandsten.

Adress: Stora kyrkogatan 18, 10600 Ekenäs, Raseborg
Telefon: +358 19 241 1060
e-post: ekenasnejdens.forsamling@evl.fi

Besök vår webbsida