EKENÄS GAMLA VATTENTORN, RASEBORG

Vill man få en god överblick över Ekenäs, med alla dess parker och alla de vatten som omger staden, lönar det sig att kliva upp de 164 stegen i det gamla vattentornet.

Själva vattentornet är 35,2 meter högt men höjer sig 60 meter över vattenytan. Ganska bekväma trappor leder upp till rummet under vattenreservoaren, därifrån får man ta sig upp längs trappor längs reservoaren och slutligen en spiraltrappa till utsiktsbalkongen.

Vattentornet byggdes 1930 i rödtegel efter ritningar av arkitekt Ragnar Wessman. Det fungerade som vattentorn ända till 1977. Numera fungerar det som utsiktstorn. Nycklar kan avhämtas på turistbyrån.

Adress: Torngatan, 10600 Ekenäs, Raseborg