DET SOVJETISKA MONUMENTET, HANGÖ

I tallskogen invid Täktomvägen står ett väldigt monument i huggen gråsten. Här har 453 sovjetiska soldater fått sin grav. De flesta av dem stupade i fortsättningskrigets strider, men här finns också några som inte kom med då de ryska fartygen lämnade Hangö i december 1941. De omkom i samband med minröjningsarbeten. 267 av dem som är begravda här är okända, de övrigas namn finns inhuggna i stenen.

Adress: Täktomvägen 180, 10900 Hangö