DEGERBY KYRKA, INGÅ

Kyrkan i Degerby är Degerbybornas självständighetsförklaring. Redan på 1700-talet tröttnade bönderna i Degerby på att åka den långa vägen till Ingå kyrka. De fick tillstånd att bygga en kyrka som blev klar 1748. På 1920- talet var den i så pass dåligt skick att kyrkoherde Arvid Wigge startade en storartad lobbning för ett kyrkbygge. Den nya kyrkan, ritad av Bertil Liljequist, invigdes 1932, en skönhet med klassiskt rena linjer. Altaret är vänt mot väster och ingången mot öster, en inte så vanlig lösning för kyrkbyggen.

Under den sovjetiska marinbasens tid användes kyrkan som allaktivitetshus och klubblokal.

– Här har vi dansat mycket, sa Sovjetofficeren Vladimir Borzovs fru Vija Borzova när hon steg in i kyrkan för några år sedan. Kyrkan renoverades för tio miljoner mark efter Porkala parentesen och återinvigdes 1958. Den tudelade altartavlan från 1761 var då återbördad. Den är målad av rådmannen Jacob Marten. I rummet bredvid orgelläktaren finns en liten utställning om Degerbys första, enda och sista kyrkoherde Arvid Wigge.