DEGERBY IGOR-MUSEET , INGÅ

Degerby är ett av många aktiva bycentra i Ingå. Fram till hösten 1944 var Degerby en självständig kommun. Vapenstilleståndsavtalet med Sovjetunionen ledde då till att Porkala-området, där största delen av Degerby ingick, utarrenderades som en sovjetisk marinbas från 1944-1956. Efter att Porkala området blivit fritt, införlivades Degerby med Ingå kommun.

Degerby Igor museet berättar om den snabba evakueringen av området 1944 och om återkomsten drygt elva år senare till en svårt nedsliten, knappt igenkännelig bygd. I dag ser man inte längre många spår av marinbasen i terrängen. Men på Grefvas gård i Degerby, alldeles invid stamväg 51, finns en skyltad och belyst sovjetisk kanonbunker. Bilderna och föremålen i museet talar sitt tydliga språk.

Degerby Igor-museet finns i fastigheten Rosenberg som tidigare var Degerbys kommungård. Via specialutställningar vidgas perspektivet till bl.a. Estland, skyddskårerna, lottorna och karelarna

En perennarabatt med ett 50-tal växter lyser sommartid upp museigården.

Adress: Furuborgsvägen 6, 10160 Degerby, Ingå
Telefon: +358 40 541 8526
e-post: igor@degerby.fi

Besök vår webbsida