BILLNÄS BRUK, RASEBORG

Det första försöket att anlägga ett järnbruk vid den otämjda forsen med ett över 6 meter högt strömfall i Svartåns mynning 1641 lyckades inte så bra. Under Stora Ofreden (1700-1721) lades bruket helt i ruiner, men återuppväcktes på 1700-talet av Johan Hising (senare adlad Hisinger).

Hisingers prägel på Billnäs syns än i dag. Han anlade stora trädgårdar och som ett arv efter honom finns fortfarande en plantskola på den gamla trädgårdsskolans marker.

Många av brukets byggnader härstammar från slutet av 1700-talet och bildar tillsammans en fin miljö att tillbringa en dag i.

Internationellt har Billnäs blivit känt av flera orsaker, inte minst tack vare den orange Fiskarssaxen och dess föregångare Billnässpadarna i seklets början. Saxarna tillverkar i Fiskars fabrik i Billnäs. De gedigna Billnäsmöblerna i ek som tillverkades under ett halvt sekel är mera eftertraktade än någonsin.

Flera evenemang såsom antikmarknad och julmarknad arrangeras årligen i Billnäs.

 

Adress: Billnäs, 10330 Billnäs, Raseborg

Besök vår webbsida