BADHUSPARKEN, HANGÖ

Vid infarten till Badhusparken från Boulevarden påminner Frihetsstatyn om den tyska landstigningen 1918 som gjorde slut på det röda väldet i staden. Monumentets närmaste granne är en av de vackra trävillorna: Tellina.

De besökare i Hangö som inte unnar sig åtminstone en kort tur genom Badhusparken torde vara lätt räknade. De vackra gamla trävillorna i den barrskogspräglade parkmiljön är grupperade kring Hangö Casino och tennisbanorna invid generösa badstränder med utsikt mot öppna havsvidder.

Hangö grundades visserligen uttryckligen med tanke på sjöfarten. Men i grundläggningsbrevet nämndes en badanstalt, som skulle ge inkomster också på sommaren då konkurrensen med andra hamnstäder var hård. Redan fem år efter att staden grundats stod Hangö Casino och Badhuset klara att ta emot gäster. De omgivande trävillorna byggdes för inkvarteringen, men också för att ge förmögnare Hangöbor ett sommarhem.

Badhuslivet fortsatte fram till vinterkriget, som slutade i Sovjetunionens annektering av Hangöområdet. Efter krigen var Badhuset och många av de övriga servicebyggnaderna i så dåligt skick att de revs. Men Hangös position som sommarstad är orubbad och Badhusparken utgör fortfarande en för hela landet enastående och väl bevarad villahelhet, beundrad av otaliga besökare. Nu byggs i Hangö ett nytt Spa, som beräknas stå färdigt i början av 2017.

Hangö har gjort sig känt för många olika slag av evenemang, pålitliga publikmagneter är t.ex. den Nordiska Visfesten, Teaterträffen, Regattan och Hangödagarna.

Adress: Appelgrensvägen, 10900 Hangö