ÅMINNEFORS BRUK, RASEBORG

Åminnefors bruk är yngst av bruken i Raseborg. Det anlades 1877 för zinkframställning vid den sista av Svartåns forsar före Pojoviken, men hade ingen framgång. Från och med 1890 då Fiskarsbolaget tog över bruket kom verksamheten igång på allvar. I början av 1900-talet byggdes kraftverket, som numera drivs av Fortum. Valsverket som blev klart 1930 fungerar idag som lager för armeringsstål.

Äldre traditioner än bruket har närbelägna Åminne gård som grundades redan på 1570-talet.

Den nuvarande byggnadens mellersta nedre våning lär härstamma från mitten av 1700-talet och den andra våningen byggdes troligen mot slutet av 1700-talet. Det var under denna tid som huset fick sin gustavianska prägel.

Gården har haft många ägare och fungerar nu som en fristående restaurang, Åminne gård, men också som klubblokal för Nordcenter golf.

Adress: Åminnevägen 110, 10410 Åminnefors, Raseborg