ALISGÅRDENS HEMBYGDSMUSEUM, KYRKSLÄTT

Alisgården påminner om de tider då officerarna i armén fick boställen, som tillhörde kronan=staten. Ursprungligen var Alisgården ett sergeantboställe från 1700-talet. Bostadsbyggnaden byggdes 1827 i Evitskog av den dåvarande boställsarrendatorn och har senare flyttats till Lappböle och blivit hembygdsmuseum. Byggnaden består av en parstuga med bagarstuga, gäststuga och en farstu med kammare i mitten. De många gamla föremålen ger en god bild av hur man levde förr på landsbygden.

Det är Kyrkslätt hembygdsförening, som driver museet, som är öppet sommarsöndagar  kl 12-14 (utom under midsommarhelgen) och enligt överenskommelse.

Adress: Alisgårdsvägen 1, 02520 Lappböle, Kyrkslätt
Telefon: +358 40 584 4945

Besök vår webbsida